2013. április 8., hétfő

BOTH/BOTH OF, NEITHER/NEITHER OF, EITHER/EITHER OF


BOTH/BOTH OF, NEITHER/NEITHER OF, EITHER/EITHER OF

Ezeket a szavakat akkor használjuk, amikor két dologról beszélünk, tehát mindig kettő dologra vonatkoznak, és főnevekkel együtt használjuk őket. Nézzük is meg hogyan! 

Both movies are very good.– Mindkét film nagyon jó.
Neither restaurant is expensive. – Egyik étterem sem drága (a kettő közül).
We can go to either place. I don’t really mind. – Bármelyik helyre mehetünk 8a kettő közül), nekem mindegy.
BOTH OF .../NEITHER OF .../EITHER OF ...
Amennyiben a fent említett szavakat OF követi úgy a főnév mindig többes számban van az OF után, illetve mindig ki kell tenned a következők közül valamelyiket:
- the (határozott névelő)
- these/those (mutató névmás)
- my/your/his/her/our/your/their (birtokos névmás)
- Mary’s (birtokos szerkezet)
Tehát az a szerkezet, hogy „Both of movies” nem jó, kétféleképpen mondhatod helyesen: „Both movies”vagy „Both of the movies”.
Az, hogy mikor melyik szerkezetet használod a BOTH kifejezéssel (tehát of-os vagy of nélküli) gyakorlatilag mindegy, csak figyelj arra, hogy ne keverd őket!
Ha két emberről beszélsz, használhatod a következő szerkezeteket (ebben az esetben az OF használata kötelező!):

both of us – mindketten (mi)
both of you – mindketten (ti)
both of them – mindketten (ők)
neither of us – egyikünk sem (mi kettőnk közül)
neither of you – egyikőtök sem (ti kettőtök közül)
neither of them – egyikőjük sem (ők kettőjük közül)
either of us – bármelyikünk (mi kettőnk közül)
either of you – bármelyikőtők (ti kettőtök közül)
either of them – bármelyikük (ők kettőjük közül)
Ahogy azt a példákban is megfigyelhetted, a BOTH/BOTH OF után a főnév, így az ige is többes számban van: both girls are pretty = both of the girls are pretty
A NEITHER és az EITHER után a főnév és az ige is egyes számban van:
Neither restaurant is expensive.– Egyik étterem sem drága (a kettő közül).Either restaurant is expensive. – Bármelyik étterem drága (a kettő közül).
Ha OF-os szerkezetet használsz, akkor pedig a főnév mindenképpen többes számban lesz, az ige azonban lehet egyes vagy többes számban is:
Neither of the restaurants is/are expensive. – Egyik étterem sem drága (a kettő közül).
Either of the restaurants is/are is/are expensive. –Bármelyik étterem drága (a kettő közül).
A BOTH/NEITHER/EITHER szavakat használhatod önmagukban is:
I can’t decide between the two dresses. I like both. – Nem tudok dönteni a két ruha között. Mindkettő tetszik.
’Is your girlfriend British or American?’’Neither, she is Australian.’ – ’Barátnőd brit vagy amerikai?’ ’Egyik sem, ausztrál.’
’Do you want cake or ice-cream?’ ’Either. I like both, so I don’t really mind.’ – ’Sütit vagy fagyit kérsz?’’Bármelyiket. Mindkettőt szeretem, szóval mindegy.’
Végül pedig jegyezd meg a következő kifejezéseket, mert nagyon gyakoriak:
BOTH ... AND
... is ... is
Both English reading and writing are difficult for me. 
Az angol olvasás és írás is nehéz nekem.
NEITHER ... NOR ...
... sem ... sem
Neither Lizzy nor Tom came to the party.
Sem Lizzy sem Tom nem jöttek a partira. 
EITHER ... OR ...
vagy ... vagy ...
I'm not sure what flavour this is. It can be either vanilla or banana. 
Nem vagyok bizos benne, hogy milyen ízű ez. Lehet vanília vagy banán. 
Nagyon fontos, ne keverd össze! Ahogy beszéltük, a fenti szerkezetek csakis 2 dolgora vonatkozhatnak, ha több dologról van szó, akkor az ANY/NONE/ALL szerkezeteket használjuk. Figyelj csak:
KÉT DOLOG: 
There are two good restaurants in the neighbourhood. You can try either of them.
Két jó étterem is van a közelben. Bármelyiket kipróbálhatod a kettő közül.
We tried two restaurants. Neither of them were good. /Both of them were really good.
Két éttermet is kipróbáltunk. A kettő közül egyik sem volt jó./Mindkettő nagyon jó volt.
TÖBB, MINT KÉT DOLOG:
There are many good restaurants in the neighbourhood. You can try any of them.
Sok jó étterem van a közelben. Bármelyiket kipróbálhatod.
We tried a lot of restaurants. None of them were good./All of them were really good.
Sok éttermet kipróbáltunk. Egyik sem volt jó./Mindegyik nagyon jó volt.

Nehézségi szint:

újrakezdő

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése