2013. június 9., vasárnap

Edgar Alan POE: The Raven

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ofSOul1NB8Q

Edgar Allan Poe

The Raven

[First published in 1845]
horizontal space
Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore,
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
`'Tis some visitor,' I muttered, `tapping at my chamber door -
Only this, and nothing more.'

Ah, distinctly I remember it was in the bleak December,
And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.
Eagerly I wished the morrow; - vainly I had sought to borrow
From my books surcease of sorrow - sorrow for the lost Lenore -
For the rare and radiant maiden whom the angels named Lenore -
Nameless here for evermore.

And the silken sad uncertain rustling of each purple curtain
Thrilled me - filled me with fantastic terrors never felt before;
So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating
`'Tis some visitor entreating entrance at my chamber door -
Some late visitor entreating entrance at my chamber door; -
This it is, and nothing more,'

Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer,
`Sir,' said I, `or Madam, truly your forgiveness I implore;
But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,
And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,
That I scarce was sure I heard you' - here I opened wide the door; -
Darkness there, and nothing more.

Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing,
Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before;
But the silence was unbroken, and the darkness gave no token,
And the only word there spoken was the whispered word, `Lenore!'
This I whispered, and an echo murmured back the word, `Lenore!'
Merely this and nothing more.

Back into the chamber turning, all my soul within me burning,
Soon again I heard a tapping somewhat louder than before.
`Surely,' said I, `surely that is something at my window lattice;
Let me see then, what thereat is, and this mystery explore -
Let my heart be still a moment and this mystery explore; -
'Tis the wind and nothing more!'

Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,
In there stepped a stately raven of the saintly days of yore.
Not the least obeisance made he; not a minute stopped or stayed he;
But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door -
Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door -
Perched, and sat, and nothing more.

Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,
By the grave and stern decorum of the countenance it wore,
`Though thy crest be shorn and shaven, thou,' I said, `art sure no craven.
Ghastly grim and ancient raven wandering from the nightly shore -
Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore!'
Quoth the raven, `Nevermore.'

Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,
Though its answer little meaning - little relevancy bore;
For we cannot help agreeing that no living human being
Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door -
Bird or beast above the sculptured bust above his chamber door,
With such name as `Nevermore.'

But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only,
That one word, as if his soul in that one word he did outpour.
Nothing further then he uttered - not a feather then he fluttered -
Till I scarcely more than muttered `Other friends have flown before -
On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before.'
Then the bird said, `Nevermore.'

Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,
`Doubtless,' said I, `what it utters is its only stock and store,
Caught from some unhappy master whom unmerciful disaster
Followed fast and followed faster till his songs one burden bore -
Till the dirges of his hope that melancholy burden bore
Of "Never-nevermore."'

But the raven still beguiling all my sad soul into smiling,
Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bust and door;
Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking
Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore -
What this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore
Meant in croaking `Nevermore.'

This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing
To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core;
This and more I sat divining, with my head at ease reclining
On the cushion's velvet lining that the lamp-light gloated o'er,
But whose velvet violet lining with the lamp-light gloating o'er,
She shall press, ah, nevermore!

Then, methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer
Swung by Seraphim whose foot-falls tinkled on the tufted floor.
`Wretch,' I cried, `thy God hath lent thee - by these angels he has sent thee
Respite - respite and nepenthe from thy memories of Lenore!
Quaff, oh quaff this kind nepenthe, and forget this lost Lenore!'
Quoth the raven, `Nevermore.'

`Prophet!' said I, `thing of evil! - prophet still, if bird or devil! -
Whether tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,
Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted -
On this home by horror haunted - tell me truly, I implore -
Is there - is there balm in Gilead? - tell me - tell me, I implore!'
Quoth the raven, `Nevermore.'

`Prophet!' said I, `thing of evil! - prophet still, if bird or devil!
By that Heaven that bends above us - by that God we both adore -
Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,
It shall clasp a sainted maiden whom the angels named Lenore -
Clasp a rare and radiant maiden, whom the angels named Lenore?'
Quoth the raven, `Nevermore.'

`Be that word our sign of parting, bird or fiend!' I shrieked upstarting -
`Get thee back into the tempest and the Night's Plutonian shore!
Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!
Leave my loneliness unbroken! - quit the bust above my door!
Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!'
Quoth the raven, `Nevermore.'

And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting
On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;
And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming,
And the lamp-light o'er him streaming throws his shadow on the floor;
And my soul from out that shadow that lies floating on the floor
Shall be lifted - nevermore!
horizontal space
vertical space 


Edgar Allan Poe

A Holló

Egyszer egy bús éjféltájon, míg borongtam zsongva, fájón
S furcsa könyvek altatgattak, holt mesékből vén bazár,
Lankadt főm már le-ledobbant, mikor ím valami koppant,
Künn az ajtón mintha roppant halkan roppanna a zár,
"Vendég lesz az", így tűnődtem, "azért roppan künn a zár,
Az lesz, más ki lenne már?"

Óh, az emlék hogy szíven ver: padlómon a vak december
Éjén fantóm-rejtelmmel húnyt el minden szénsugár,
És én vártam: hátha virrad s a sok vén betűvel írt lap
Bánatomra hátha írt ad, szép Lenórám halva bár,
Fény leánya, angyal-néven szép Lenórám halva bár
S földi néven senki már.S úgy tetszett: a függöny leng és bíborán bús selymű zengés
Fájó, vájó, sose sejtett torz iszonyt suhogva jár, -
Rémült szívem izgatottan lüktetett s én csitítottam:
"Látogató lesz az ottan, azért roppan künn a zár,
Késő vendég lesz az ottan, azért roppan künn a zár,
Az lesz, más ki lenne már?"Visszatérve lelkem mersze, habozásom elmúlt persze,
S "Uram", kezdtem, "avagy Úrnőm, megbocsátja ugyebár,
Ámde tény, hogy már ledobbant álmos főm és Ön meg roppant
Halkan zörgött, alig koppant: alig roppant rá a zár,
Nem is hittem a fülemnek." S ajtót tártam, nyílt a zár,
Éj volt künn, más semmi már.

S mély homályba elmeredten, szívvel, mely csodákra retten,
Látást vártam, milyet gyáva földi álom sose tár,
Ám a csend, a nagy, kegyetlen csend csak állott megszegetlen,
Nem búgott más, csak egyetlen szó: "Lenóra!", - halk, sóvár
Hangon én búgtam: "Lenóra!" s visszhang kelt rá, halk, sóvár,
Ez hangzott s más semmi már.

S hogy szobámba visszatértem s még tüzelt javába vérem,
Hirtelen, már hangosabban, újra zörrent némi zár,
S szóltam: "Persze, biztosan csak megzörrent a rácsos ablak,
No te zaj, most rajta kaplak, híres titkod most lejár,
Csitt szívem, még csak egy percig, most a nagy titok lejár,
Szél lesz az, más semmi már!"

Azzal ablakom kitártam s íme garral, hetyke-bátran
Roppant Holló léptetett be, mesebeli vén madár,
S rám nem is biccentve orrot, meg sem állt és fennen hordott
Csőrrel ladyt s büszke lordot mímelt s mint kit helye vár, -
Ajtóm felett Pallasz szobrán megült, mint kit helye vár,-
Ült, nem is moccanva már.


S ahogy guggolt zordon ében méltóságú tollmezében,
Gyászos kedvem mosolygóra váltotta a vén madár,
S szóltam: "Bár meg vagy te nyesve, jól tudom, nem vagy te beste,
Zord Holló vagy, ős nemes te, éji part küld, vad határ,
Mondd, mily néven tisztel ott lenn a plútói, mély, vad ár?"
S szólt a Holló: "Sohamár!"

Ámultam, hogy ferde csőrén ilyen tártan, ilyen pőrén
Kél a hang, okos, komoly szó alig volt a szava bár,
Ám el az sem hallgatandó, hogy nem is volt még halandó,
Kit, hogy felnézett, az ajtó vállán így várt egy madár,
Ajtajának szobra vállán egy ilyen szörny, vagy madár,
Kinek neve: "Sohamár."


S fenn a csöndes szobron ülve az a Holló egyedül e
Szót tagolta, mintha lelke ebbe volna öntve már,
Nem nyílt más igére ajka, nem rebbent a toll se rajta,
S én szólék, alig sóhajtva. "Majd csak elmegy, messziszáll,
Mint remények, mint barátok...holnap ez is messziszáll."
S szólt a Holló: "Soha már!"


Megriadtam: csend ziláló replikája mily találó,
"Úgy lesz", szóltam, "ennyit tud csak s kész a szó- és igetár,
Gazdájának, holmi hajszolt, bús flótásnak búra ajzott
Ajkán leste el e jajszót, mást nem is hallhatva már,
Csak rémének gyászdalát, csak terjes jajt hallhatva már,
Ezt, hogy: "Soha - soha már!"


S gyászos kedvem újra szépen felmosolygott s párnás székem
Szemközt húztam, ott, ahol várt ajtó, szobor és madár,
És a lágy bársonyra dőlten tarka eszmét sorra szőttem,
Elmerengtem, eltűnődtem: mily borongó nyitra jár,
Átkos, ős, vad, furcsa Hollóm titka mily bús nyitra jár,
Mért károgja: "Soha már!"

Ekként ültem, szőve-fejtve bús eszméket s szót se ejtve,
Míg a madár szeme izzott, szívemig tüzelve már,
S fejtve titkot, szőve vágyat, fejem halkan hátrabágyadt,
Bársonyon keresve ágyat, mit lámpám fénykörbe zár,
S melynek bíborát, a lágyat, mit lámpám fénykörbe zár,
Ő nem nyomja, - soha már!

Ekkor, úgy rémlett, a légnek sűrűjén látatlan égnek
Füstölők s a szőnyeg bolyhán angyalok halk lépte jár,
"Bús szív!", búgtam, "ím, a Szent Ég szállt le hozzád, égi vendég
Hoz vigaszt és önt nepenthét, felejtést ád e pohár!
Idd, óh idd a hűs nepenthét, jó felejtés enyhe vár!"
S szólt a Holló: "Soha már!""Látnok!", nyögtem, "szörnyű látnok, ördög légy, madár, vagy átok,
Sátán küldött, vagy vihar vert most e puszta partra bár,
Tépetten is büszke lázban, bús varázstól leigáztan,
Itt e rémek-járta házban mondd meg, lelkem szódra vár:
Van...van balzsam Gileádban?...mondd meg!...lelkem esdve vár!"
S szólt a Holló: "Soha már!"
"Látnok!", búgtam, "szörnyű látnok, ördög légy, madár, vagy átok,
Hogyha istent úgy félsz mint én s van hited, mely égre száll,
Mondd meg e gyászterhes órán: messzi Mennyben vár-e jó rám,
Angyal néven szép Lenórám, kit nem szennyez földi sár,
Átölel még szép Lenórám, aki csupa fénysugár?"
Szólt a Holló. "Soha már!"

"Ez legyen hát búcsúd!", dörgött ajkam, "menj, madár, vagy ördög,
Menj, ahol vár vad vihar rád és plútói mély határ!
Itt egy pelyhed se maradjon, csöpp setét nyomot se hagyjon,
Torz lelked már nyugtot adjon! hagyd el szobrom, rút madár!
Tépd ki csőröd a szívemből! hagyd el ajtóm, csúf madár!"
S szólt a Holló: "Soha már!"

A szárnyán többé toll se lendül és csak fent ül, egyre fent ül,
Ajtóm sápadt pallaszáról el nem űzi tél, se nyár,
Szörnyű szemmel ül a Holló, alvó démonhoz hasonló,
Míg a lámpa rája omló fényén roppant árnya száll
S lelkem itt e lomha árnyból, mely padlóm elöntve száll,
Fel nem röppen, - soha már!
Fordította: Tóth Árpád

2013. május 20., hétfő

27 TIPS TO EFFECTIVELY MANAGE YOUR CLASSROOM

Teaching is a job that calls for a lot of innovation and creativity.Teaching methods change and new learning styles  emerge. The needs of the 21st century classroom are growing both in volume and  complexity , and if we do not constantly keep renovating our instruction strategies we might probably end up putting the cart in front of the horse.

I have previously shared several teaching tips here in Educational Technology and Mobile Learning that are useful not only for the newbies in this field but for veterans as well. Today, I am adding up  to these resources with this awesome graphic from Mia in which she features 27 ways teachers can manage their classroom. Please check it out and share with us what you think of it.Learning styles


2013. április 8., hétfő

BOTH/BOTH OF, NEITHER/NEITHER OF, EITHER/EITHER OF


BOTH/BOTH OF, NEITHER/NEITHER OF, EITHER/EITHER OF

Ezeket a szavakat akkor használjuk, amikor két dologról beszélünk, tehát mindig kettő dologra vonatkoznak, és főnevekkel együtt használjuk őket. Nézzük is meg hogyan! 

Both movies are very good.– Mindkét film nagyon jó.
Neither restaurant is expensive. – Egyik étterem sem drága (a kettő közül).
We can go to either place. I don’t really mind. – Bármelyik helyre mehetünk 8a kettő közül), nekem mindegy.
BOTH OF .../NEITHER OF .../EITHER OF ...
Amennyiben a fent említett szavakat OF követi úgy a főnév mindig többes számban van az OF után, illetve mindig ki kell tenned a következők közül valamelyiket:
- the (határozott névelő)
- these/those (mutató névmás)
- my/your/his/her/our/your/their (birtokos névmás)
- Mary’s (birtokos szerkezet)
Tehát az a szerkezet, hogy „Both of movies” nem jó, kétféleképpen mondhatod helyesen: „Both movies”vagy „Both of the movies”.
Az, hogy mikor melyik szerkezetet használod a BOTH kifejezéssel (tehát of-os vagy of nélküli) gyakorlatilag mindegy, csak figyelj arra, hogy ne keverd őket!
Ha két emberről beszélsz, használhatod a következő szerkezeteket (ebben az esetben az OF használata kötelező!):

both of us – mindketten (mi)
both of you – mindketten (ti)
both of them – mindketten (ők)
neither of us – egyikünk sem (mi kettőnk közül)
neither of you – egyikőtök sem (ti kettőtök közül)
neither of them – egyikőjük sem (ők kettőjük közül)
either of us – bármelyikünk (mi kettőnk közül)
either of you – bármelyikőtők (ti kettőtök közül)
either of them – bármelyikük (ők kettőjük közül)
Ahogy azt a példákban is megfigyelhetted, a BOTH/BOTH OF után a főnév, így az ige is többes számban van: both girls are pretty = both of the girls are pretty
A NEITHER és az EITHER után a főnév és az ige is egyes számban van:
Neither restaurant is expensive.– Egyik étterem sem drága (a kettő közül).Either restaurant is expensive. – Bármelyik étterem drága (a kettő közül).
Ha OF-os szerkezetet használsz, akkor pedig a főnév mindenképpen többes számban lesz, az ige azonban lehet egyes vagy többes számban is:
Neither of the restaurants is/are expensive. – Egyik étterem sem drága (a kettő közül).
Either of the restaurants is/are is/are expensive. –Bármelyik étterem drága (a kettő közül).
A BOTH/NEITHER/EITHER szavakat használhatod önmagukban is:
I can’t decide between the two dresses. I like both. – Nem tudok dönteni a két ruha között. Mindkettő tetszik.
’Is your girlfriend British or American?’’Neither, she is Australian.’ – ’Barátnőd brit vagy amerikai?’ ’Egyik sem, ausztrál.’
’Do you want cake or ice-cream?’ ’Either. I like both, so I don’t really mind.’ – ’Sütit vagy fagyit kérsz?’’Bármelyiket. Mindkettőt szeretem, szóval mindegy.’
Végül pedig jegyezd meg a következő kifejezéseket, mert nagyon gyakoriak:
BOTH ... AND
... is ... is
Both English reading and writing are difficult for me. 
Az angol olvasás és írás is nehéz nekem.
NEITHER ... NOR ...
... sem ... sem
Neither Lizzy nor Tom came to the party.
Sem Lizzy sem Tom nem jöttek a partira. 
EITHER ... OR ...
vagy ... vagy ...
I'm not sure what flavour this is. It can be either vanilla or banana. 
Nem vagyok bizos benne, hogy milyen ízű ez. Lehet vanília vagy banán. 
Nagyon fontos, ne keverd össze! Ahogy beszéltük, a fenti szerkezetek csakis 2 dolgora vonatkozhatnak, ha több dologról van szó, akkor az ANY/NONE/ALL szerkezeteket használjuk. Figyelj csak:
KÉT DOLOG: 
There are two good restaurants in the neighbourhood. You can try either of them.
Két jó étterem is van a közelben. Bármelyiket kipróbálhatod a kettő közül.
We tried two restaurants. Neither of them were good. /Both of them were really good.
Két éttermet is kipróbáltunk. A kettő közül egyik sem volt jó./Mindkettő nagyon jó volt.
TÖBB, MINT KÉT DOLOG:
There are many good restaurants in the neighbourhood. You can try any of them.
Sok jó étterem van a közelben. Bármelyiket kipróbálhatod.
We tried a lot of restaurants. None of them were good./All of them were really good.
Sok éttermet kipróbáltunk. Egyik sem volt jó./Mindegyik nagyon jó volt.

Nehézségi szint:

újrakezdő

2013. március 31., vasárnap

Goodbye...

LoveQuotesRus
 Never say goodbye because saying goodbye means going away and going away means forgetting.

2013. március 26., kedd

MELLÉKNÉV FOKOZÁS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁS(Comparison of Adjectives)
Ha két vagy több dolgot össze szeretnél hasonlítani, akkor meg kell tanulnod a melléknévfokozást, és az összehasonlító szerkezetet is. Ezt tesszük most. Az összehasonlításnak három foka van:
1) Ha két dolog/személy ugyanolyan, akkor az alapfokú összehasonlítást használjuk
2) Két dolog/személy összehasonlításakor (ha nem ugyanolyanok), akkor a középfokú összehasonlítást használjuk
3) Amennyiben három, vagy még több dolgot hasonlítunk össze, akkor általában a felsőfokú összehasonlítást alkalmazzuk.
Kezdjük az alapfokú összehasonlítással!

ALAPFOKÚ ÖSSZEHASONLÍTÁS/EQUAL COMPARISION:
Alapfokú összehasonlítás esetén ezt a szerkezetet használjuk: AS … AS …
… amennyiben a két összehasonlított dolog/személy ugyanolyan!
Arnold is as strong as Johnny. - Arnold (pont) olyan erős, mint Johnny. 
A következő verziók lehetségesek az előbb említett  AS…AS szerkezettel:
AS+melléknévAS+főnévArnold is as strong as Johnny.
Arnold olyan erős, mint Johnny.
határozó+ (...)mellékmondatCall me as quickly as you can!
Hívj olyan gyorsan, ahogy csak tudsz!
manymelléknévAs many as 300 people got injured in the accident. 
Nem kevesebb, mint 300 ember sérült meg a balesetben.
muchhatározóGive me as much money as possible!
Adj annyi pénzt, amennyit csak tudsz! 
Használhatsz mennyiségjelzőket is az AS…AS szerkezettel együtt:
Ilyen mennyiségjelzők lehetnek:
  • half
  • twice
  • three times
  • ten times
Például:
MENNYISÉGJELZŐPÉLDAMAGYARUL
halfI would like to be half as rich as the Queen.Szeretnék fele olyan gazdag lenni, mint a királynő.
twiceMax is twice as tall as Martin.Max kétszer olyan magas, mint Martin,
three timesWe paid three times as much as you.Háromszor annyit fizettünk, mint ti,
ten timesThey have ten times as big a house as we do. Tízszer akkora a házuk, mint a miénk.

MELLÉKNEVEK GYAKORLÁSA
Külső tulajdonságok


FELADAT INDÍTÁSA: ITT

2013. március 25., hétfő

Adjectives, adverbs - Melléknevek és határozók

Szalai Nóri oldaláról


ALL ABOUT ADJECTIVES AND ADVERBS - MINDEN A MELLÉKNEVEKRŐL ÉS HATÁROZÓKRÓL
Először beszéljünk a melléknevekről! A mellékneveket arra használjuk, hogy emberek, dolgok, helyek, stb. tulajdonságairól beszéljük. Tehát akkor, amikor azt akarjuk mondani, hogy valaki/valami valamilyen.A melléknevek az esetek többségében megelőzik azt a főnevet, amire vonatkoznak (mint magyarul):
smart dog- ügyes kutya
hungry people- éhes emberek
high building- magas épület
Éppúgy, mint a magyar nyelvben, az angolban is előfordulhat az, hogy egy dolognak több jelzője is van, ilyenkor azonban figyelni kell a helyes szórendre. A mellékneveket általában két csoportra lehet osztani: tényközlő és véleménykifejező melléknevek. Általában a véleménykifejező melléknevek megelőzik a tényközlő mellékneveket.
She has got nice (véleménykifejező) long (tényközlő) hair. - Szép hosszú haja van.
I had a delicious (véleménykifejező) cold (tényközlő) drink.- Ittam egy finom hideg italt.
We bought a beautiful (véleménykifejező) large (tényközlő) round (tényközlő) glass (tényközlő) table.- Vettünk egy szép nagy kerek üvegasztalt.
Amennyiben – mint az utolsó példamondatban is – több tényközlő melléknév van a mondatban, úgy a következők szerint szokták követni egymást:
HOW BIG (nagyság)  HOW OLD (kor) WHAT COLOUR (szín) WHERE FROM (eredet) WHAT IS IT MADE OF (miből készült) HATÁROZÓK
Angolul a melléknevekből nagyon egyszerűen tudunk határozókat képezni, egyszerűen a melléknév végére kell biggyesztenünk egy –ly végződést! Nézd csak!
quick– quickly
gyors – gyorsan
careful – carefully       
óvatos – óvatosan
serious –seriously      
komoly – komolyan
beautiful – beautifully  

szép– szépen
TIPP:Nem minden –ly végződésű szó határozó! Ezek például nem: -), mert ezek „sima” melléknevek:
friendly -barátságos
lively- élénk
elderly- idős
lonely- magányos
silly - ostoba
lovely- bájos, pompás, remek
Azt is meg kell tanulnunk, hogy nem minden melléknévből tudunk –ly végződéssel határozót gyártani. Van néhány melléknév, amelyből rendhagyó módon képezzük a határozót:
GOOD - WELL
Your English is good.- Jó az angoltudásod.
You speak English well. - Jól beszélsz angolul.
Tony is a good violinist.- Tony jó hegedűs.
Tony plays the violin well.- Tony jól hegedül.
A következő kifejezésekben is a well szót használjuk:
well-dressed- jól öltözött
well-known- jól ismert
well-educated- jól nevelt
well-paid- jól fizető
FAST/HARD/LATE
Ez a három szó önmagában (mindenféle toldalék nélkül) lehet melléknév és határozó is:
My car is fast.- Gyors az autóm.         
My car goes fast. - Gyorsan megy az autóm.
I am a hard worker.- Kemény dolgozó vagyok (Magyarul: Keményen dolgozom. – de ezzel nem tudnám érzékeltetni, hogy ez itt most melléknév)
I work hard. - Keményen dolgozom.
The plane was late.- Késett a repülő.  
I got up late on Saturday. - Szombaton későn keltem fel.
TIPP:Van két szó, amelyeket nagyon sokakat megtévesztenek, ezért gyorsan elmondom a tudnivalókat róluk is!
HARDLY
Jelentése: alig, és semmi köze a HARD (kemény –melléknév, keményen – határozó) szóhoz, ami egymagában tud melléknév és határozó is lenni. Tehát még egyszer: a HARDLY azt jelenti, hogy ALIG!
I hardly ate anything yesterday.- Alig ettem valamit tegnap.
LATELY
Jelentése: az utóbbi időben. Nem pedig a LATE határozóvá alakított formája!
Have you seen Arthur lately?- Láttad Artúrt az utóbbi időben?

2013. március 20., szerda

TAG QUESTIONS (UGYE KÉRDÉS)

Szalai Nóra pompás leckéje
A TAG QUESTIONS vagy QUESTION TAGS elnevezésű nyelvtani jelenég nem más, mint egy olyan rövid kérdés, amelyet egy kijelentő mondat (állítás vagy tagadás) végére teszünk, és ezzel visszakérdezünk a mondat tartalmára, ezzel megerősítést várva. Ez magyarul az UGYEkérdésnek felel meg.
Például:
He can drive, can’t he?– Tud vezetni, ugye?
You live here, don’t you? – Itt laksz, ugye?
She doesn’t like fish, does she? – Nem szereti a halat, ugye?
A példákból láthatod, hogy a szerkezet nagyon egyszerű:
A TAG QUESTION kizárólag kijelentéshez (állításhoz vagy tagadáshoz) járulhat, és minden esetben a mondat végére kerül, a mondattól vesszővel elválasztva.
Képzése:
  • mondathoz igazított segédige állító vagy tagadó formában + a mondat alanyát helyettesítő névmás
  • az állító mondatra mindig tagadva kérdezünk vissza, és vica versa: a tagadóra pedig állítva
You like me, don’t you?– Kedvelsz engem, ugye?
You don’t like me, do you? – Nem kedvelsz engem, ugye?
Figyelj, mert a következő esetek rendhagyóak (és tesztekben természetesen előszeretettel elő is fordulnak):
1)     I am – aren’t I
I am late, aren’t I? – Elkéstem, ugye?
2)     used to – didn’t …?
He used to be a musician, didn’t he? – Valaha zenész volt, nem?
3)     felszólító mód – will/won’t you?
Don’t do this, will you? – Nem csináld ezt, jó?
Stop complaining, won’t you? – Fejezd be a siránkozást, oké?
4)     TAG QUESTION esetén, ha a mondatban:
SOMETHING/NOTHING/EVERYTHING/ANYTHING van, akkor a visszakérdezésben IT-et kell használni. Személyek esetén, tehát amikor SOMEBODY/NOBODY/EVERYBODY/ANYBODY van a főmondatban, akkor a visszakérdezésben a THEY személyes névmást kell használni. Például:
Something happened to Mary, didn't it? - Valami történt Mary-vel, ugye?
Somebody stole your wallet, didn't they? - Valaki ellopta a tárcádat, ugye?

2013. március 19., kedd

Questions

Who? - Ki?/Kik?/Kit?/Kiket?
Whom? - Kinek?/(Kit?), és még sok minden más prepozícióval kombinálva
What? - Mi?/Mik?/Mit?/Miket?
Where? - Hol?
When? - Mikor?
Which? - Melyik?
Why? - Miért?
Whose? - Kié?
How? - Hogy?/Hogyan?

Where ... from? Honnan?
How many/much? Mennyi?