2013. március 31., vasárnap

Goodbye...

LoveQuotesRus
 Never say goodbye because saying goodbye means going away and going away means forgetting.

2013. március 26., kedd

MELLÉKNÉV FOKOZÁS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁS(Comparison of Adjectives)
Ha két vagy több dolgot össze szeretnél hasonlítani, akkor meg kell tanulnod a melléknévfokozást, és az összehasonlító szerkezetet is. Ezt tesszük most. Az összehasonlításnak három foka van:
1) Ha két dolog/személy ugyanolyan, akkor az alapfokú összehasonlítást használjuk
2) Két dolog/személy összehasonlításakor (ha nem ugyanolyanok), akkor a középfokú összehasonlítást használjuk
3) Amennyiben három, vagy még több dolgot hasonlítunk össze, akkor általában a felsőfokú összehasonlítást alkalmazzuk.
Kezdjük az alapfokú összehasonlítással!

ALAPFOKÚ ÖSSZEHASONLÍTÁS/EQUAL COMPARISION:
Alapfokú összehasonlítás esetén ezt a szerkezetet használjuk: AS … AS …
… amennyiben a két összehasonlított dolog/személy ugyanolyan!
Arnold is as strong as Johnny. - Arnold (pont) olyan erős, mint Johnny. 
A következő verziók lehetségesek az előbb említett  AS…AS szerkezettel:
AS+melléknévAS+főnévArnold is as strong as Johnny.
Arnold olyan erős, mint Johnny.
határozó+ (...)mellékmondatCall me as quickly as you can!
Hívj olyan gyorsan, ahogy csak tudsz!
manymelléknévAs many as 300 people got injured in the accident. 
Nem kevesebb, mint 300 ember sérült meg a balesetben.
muchhatározóGive me as much money as possible!
Adj annyi pénzt, amennyit csak tudsz! 
Használhatsz mennyiségjelzőket is az AS…AS szerkezettel együtt:
Ilyen mennyiségjelzők lehetnek:
  • half
  • twice
  • three times
  • ten times
Például:
MENNYISÉGJELZŐPÉLDAMAGYARUL
halfI would like to be half as rich as the Queen.Szeretnék fele olyan gazdag lenni, mint a királynő.
twiceMax is twice as tall as Martin.Max kétszer olyan magas, mint Martin,
three timesWe paid three times as much as you.Háromszor annyit fizettünk, mint ti,
ten timesThey have ten times as big a house as we do. Tízszer akkora a házuk, mint a miénk.

MELLÉKNEVEK GYAKORLÁSA
Külső tulajdonságok


FELADAT INDÍTÁSA: ITT

2013. március 25., hétfő

Adjectives, adverbs - Melléknevek és határozók

Szalai Nóri oldaláról


ALL ABOUT ADJECTIVES AND ADVERBS - MINDEN A MELLÉKNEVEKRŐL ÉS HATÁROZÓKRÓL
Először beszéljünk a melléknevekről! A mellékneveket arra használjuk, hogy emberek, dolgok, helyek, stb. tulajdonságairól beszéljük. Tehát akkor, amikor azt akarjuk mondani, hogy valaki/valami valamilyen.A melléknevek az esetek többségében megelőzik azt a főnevet, amire vonatkoznak (mint magyarul):
smart dog- ügyes kutya
hungry people- éhes emberek
high building- magas épület
Éppúgy, mint a magyar nyelvben, az angolban is előfordulhat az, hogy egy dolognak több jelzője is van, ilyenkor azonban figyelni kell a helyes szórendre. A mellékneveket általában két csoportra lehet osztani: tényközlő és véleménykifejező melléknevek. Általában a véleménykifejező melléknevek megelőzik a tényközlő mellékneveket.
She has got nice (véleménykifejező) long (tényközlő) hair. - Szép hosszú haja van.
I had a delicious (véleménykifejező) cold (tényközlő) drink.- Ittam egy finom hideg italt.
We bought a beautiful (véleménykifejező) large (tényközlő) round (tényközlő) glass (tényközlő) table.- Vettünk egy szép nagy kerek üvegasztalt.
Amennyiben – mint az utolsó példamondatban is – több tényközlő melléknév van a mondatban, úgy a következők szerint szokták követni egymást:
HOW BIG (nagyság)  HOW OLD (kor) WHAT COLOUR (szín) WHERE FROM (eredet) WHAT IS IT MADE OF (miből készült) HATÁROZÓK
Angolul a melléknevekből nagyon egyszerűen tudunk határozókat képezni, egyszerűen a melléknév végére kell biggyesztenünk egy –ly végződést! Nézd csak!
quick– quickly
gyors – gyorsan
careful – carefully       
óvatos – óvatosan
serious –seriously      
komoly – komolyan
beautiful – beautifully  

szép– szépen
TIPP:Nem minden –ly végződésű szó határozó! Ezek például nem: -), mert ezek „sima” melléknevek:
friendly -barátságos
lively- élénk
elderly- idős
lonely- magányos
silly - ostoba
lovely- bájos, pompás, remek
Azt is meg kell tanulnunk, hogy nem minden melléknévből tudunk –ly végződéssel határozót gyártani. Van néhány melléknév, amelyből rendhagyó módon képezzük a határozót:
GOOD - WELL
Your English is good.- Jó az angoltudásod.
You speak English well. - Jól beszélsz angolul.
Tony is a good violinist.- Tony jó hegedűs.
Tony plays the violin well.- Tony jól hegedül.
A következő kifejezésekben is a well szót használjuk:
well-dressed- jól öltözött
well-known- jól ismert
well-educated- jól nevelt
well-paid- jól fizető
FAST/HARD/LATE
Ez a három szó önmagában (mindenféle toldalék nélkül) lehet melléknév és határozó is:
My car is fast.- Gyors az autóm.         
My car goes fast. - Gyorsan megy az autóm.
I am a hard worker.- Kemény dolgozó vagyok (Magyarul: Keményen dolgozom. – de ezzel nem tudnám érzékeltetni, hogy ez itt most melléknév)
I work hard. - Keményen dolgozom.
The plane was late.- Késett a repülő.  
I got up late on Saturday. - Szombaton későn keltem fel.
TIPP:Van két szó, amelyeket nagyon sokakat megtévesztenek, ezért gyorsan elmondom a tudnivalókat róluk is!
HARDLY
Jelentése: alig, és semmi köze a HARD (kemény –melléknév, keményen – határozó) szóhoz, ami egymagában tud melléknév és határozó is lenni. Tehát még egyszer: a HARDLY azt jelenti, hogy ALIG!
I hardly ate anything yesterday.- Alig ettem valamit tegnap.
LATELY
Jelentése: az utóbbi időben. Nem pedig a LATE határozóvá alakított formája!
Have you seen Arthur lately?- Láttad Artúrt az utóbbi időben?

2013. március 20., szerda

TAG QUESTIONS (UGYE KÉRDÉS)

Szalai Nóra pompás leckéje
A TAG QUESTIONS vagy QUESTION TAGS elnevezésű nyelvtani jelenég nem más, mint egy olyan rövid kérdés, amelyet egy kijelentő mondat (állítás vagy tagadás) végére teszünk, és ezzel visszakérdezünk a mondat tartalmára, ezzel megerősítést várva. Ez magyarul az UGYEkérdésnek felel meg.
Például:
He can drive, can’t he?– Tud vezetni, ugye?
You live here, don’t you? – Itt laksz, ugye?
She doesn’t like fish, does she? – Nem szereti a halat, ugye?
A példákból láthatod, hogy a szerkezet nagyon egyszerű:
A TAG QUESTION kizárólag kijelentéshez (állításhoz vagy tagadáshoz) járulhat, és minden esetben a mondat végére kerül, a mondattól vesszővel elválasztva.
Képzése:
  • mondathoz igazított segédige állító vagy tagadó formában + a mondat alanyát helyettesítő névmás
  • az állító mondatra mindig tagadva kérdezünk vissza, és vica versa: a tagadóra pedig állítva
You like me, don’t you?– Kedvelsz engem, ugye?
You don’t like me, do you? – Nem kedvelsz engem, ugye?
Figyelj, mert a következő esetek rendhagyóak (és tesztekben természetesen előszeretettel elő is fordulnak):
1)     I am – aren’t I
I am late, aren’t I? – Elkéstem, ugye?
2)     used to – didn’t …?
He used to be a musician, didn’t he? – Valaha zenész volt, nem?
3)     felszólító mód – will/won’t you?
Don’t do this, will you? – Nem csináld ezt, jó?
Stop complaining, won’t you? – Fejezd be a siránkozást, oké?
4)     TAG QUESTION esetén, ha a mondatban:
SOMETHING/NOTHING/EVERYTHING/ANYTHING van, akkor a visszakérdezésben IT-et kell használni. Személyek esetén, tehát amikor SOMEBODY/NOBODY/EVERYBODY/ANYBODY van a főmondatban, akkor a visszakérdezésben a THEY személyes névmást kell használni. Például:
Something happened to Mary, didn't it? - Valami történt Mary-vel, ugye?
Somebody stole your wallet, didn't they? - Valaki ellopta a tárcádat, ugye?

2013. március 19., kedd

Questions

Who? - Ki?/Kik?/Kit?/Kiket?
Whom? - Kinek?/(Kit?), és még sok minden más prepozícióval kombinálva
What? - Mi?/Mik?/Mit?/Miket?
Where? - Hol?
When? - Mikor?
Which? - Melyik?
Why? - Miért?
Whose? - Kié?
How? - Hogy?/Hogyan?

Where ... from? Honnan?
How many/much? Mennyi?