2011. szeptember 29., csütörtök

Huszadik on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell felajánlani valamit

hogyan kell felajánlani, hogy megteszünk valamit

Would you like me to.......?
Szeretnéd, hogy én.............?

Would you like me to help you? Szeretnéd, hogy én segítsek neked?
Do you want me to.......? 
Akarod, hogy én.............?

Do you want me to bring you a new pen? Akarod, hogy én hozzak neked egy új tollat?
Shall I.......? (brit angol)
(Használjuk kérdésekben, ahol nem vagyunk biztosak abban, hogy mit is kellene csinál­nunk. Csak I és we esetén használjuk.)

Shall I open the door? Nyissam ki az ajtót? (Kinyissam vagy ne nyissam ki az ajtót?)
Shall I do it? Megtegyem ezt? 
Shall we start? Kezdjünk?
Shall I go? Menjek?
Should I.......? (amerikai angol)
(Kérdésben használjuk gyakran arra, amikor nem tudjuk eldönteni, mit is kellene tenni.)

Should I stay or should I go? Menjek vagy maradjak?

hogyan kell italt / ételt felajánlani

Would you like.......?
Szeretnél............?

Would you like a drink? Szeretnél egy italt?
Do you want.......?
Akarsz...........?

Do you want a cup of coffee? Akarsz egy csésze kávét?
Can I get you......?
Hozhatok neked.........?

Can I get you a beer? Hozhatok neked egy sört?
How about......?
Mit szólsz egy...........?

How about a drink? Mit szólsz egy italhoz?

válaszok

Yes, please.
Igen, kérek.
Thanks.
Köszi.
That's very kind of you.
Ez nagyon kedves toled.
No, thanks.
Nem, köszönöm.
No, I'm fine, thanks.
Nem, jól vagyok (=elég volt), köszönöm.
(Akkor használd, amikor újabb ételt/italt akarnak felajánlani, de te már nem kérsz többet!)
That's very kind of you, but.........
Ez nagyon kedves toled, de........

2011. szeptember 27., kedd

Tizenkilencedik on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell telefonon beszélgetni

hogyan kell kérni azt, akivel beszélni akarunk

Is ..... there, please?
.... ott van, kérem?

Hello, is Peter there, please? Helló, Péter ott van, kérem?
Can I speak to ....., please?
Beszélhetnék .....-nel, kérem?
May I speak to ....., please?
Beszélhetnék .....-nel, kérem?
Is that .....?
Te vagy az .......? / (Az, akivel beszélek,....?)
(Azt gondoljuk, hogy pont az vette fel, akit kerestünk, de nem vagyunk biztosak benne.)

hogyan kell telefonon bemutatkozni

It's .....
...... vagyok. (Ez itt, aki beszél, ........)
This is.....
...... vagyok. (Ez itt, aki beszél, ........)
(Ez hivatalosabbnak hangzik, mint az It's.....)

mit kell mondani, amikor felvesszük a kagylót

Hello?
Haló! / Tessék! / Igen?
(Munkahelyen rendszerint megadjuk utána a nevünket vagy a cég nevét, de otthon általában csak beleszólunk, hogy Hello?.)

hogyan kell amikor a keresett személy benn van

One moment, please.
Várjon egy pillanatot, kérem! / Egy pillanat.
Hold on / Hang on. (köznyelvi)
Tartsa!
I'll (just) get him/her.
Adom (mindjárt).
Speaking.
Én vagyok. (Aki éppen most beszél.)

hogyan kell amikor a keresett személy nincs benn

Sorry, he's / she's...
Sajnálom, ? ........
Can I take a message?
Üzen valamit?(Átvehetek egy üzenetet?)
Would you like to leave a message?
Szeretne üzenetet hagyni?
Do you want to hold?
Tartja? (Akarja tartani?)
(Amikor ott van akit keres valaki, csak várni kell rá, mert mással beszél.)

I am sorry, his line's busy at the moment. Do you want to hold? Sajnálom, a vonala foglalt jelenleg. Akarja tartani?

2011. szeptember 26., hétfő

Tizennyolcadik on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell töltelékszavakat használni beszélgetés közben

ha nem értünk valamit, ezért megismételtetjük, amit mondott a másik

Sorry? / Pardon?
Bocsánat? Pardon?

Sorry? What did you say? Bocsánat? Mit mondtál?
Could you repeat...?
Meg tudná ismételni ......

Could you repeat your name, please? Meg tudná ismételni a nevét, kérem?
I didn't quite catch.....
Nem egészen követtem.....

I didn't quite catch the number. Could you say it again, please? Nem egészen követtem a számot. Tudná újra mondani, kérem?

ha új témát kezdünk, vagy visszatérünk a fő témához

So...
Szóval... / Hát...
(Ezzel tudjuk folytatni azt, amit korábban már elkezdtünk mondani, vagy bevezethetünk vele egy új témát, különösen kérdést.)

So what's the answer? Szóval mi a válasz?
Anyway.....
Mindenesetre / Mindenképpen / Szóval...

Anyway, what was I saying? Szóval, mirol is beszéltem?

ha szeretnénk húzni egy kicsit az időt, hogy tudjunk gondolkodni

Um... / Er... / Uh... / Well...
Ööö... / Mmm...
I mean...
Úgy értem... / Akarom mondani...

ha rákérdezünk, hogy érti-e, illetve egyetért-e velünk

Do you know what I mean?
Tudod mir?l beszélek? / Érted, mit akarok mondani?
....., you know?
...., tudod?

I was very tired, you know? Nagyon fáradt voltam, tudod?

ha jelezni akarjuk, hogy értettük, mit mondott a másik

Yes / Yeah / Right / Mm / Uh-huh 
Igen / Ja / Aha / Mm / Így van

ha közbe akarunk vágni, miközben a másik beszél

Um... / Well...
Ömm... / Nos...
(Ezzel jelezzük, hogy szeretnénk közbeszólni.)
Yes, but.... / I know, but...
Igen, de... / Tudom, de...
(Ezzel vágunk közbe, hogy az ellenvéleményünknek adjunk hangot.)
Sorry to interrupt, but...
Bocs, hogy közbevágok, de...
(Ezzel szólhatunk bele mások beszélgetésébe.)

2011. szeptember 25., vasárnap

Tizenhetedik on.line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?

Hogyan kell javasolni valamit / hogyan kell felvetni egy ötletet

hogyan kell javasolni valamit

Let's ......
(Felszólítás arra, hogy együtt csináljunk valamit.)

Példa: Let's have a good lunch. Ebédeljünk egy jót!
We could ...... / You could .......
Mi ........-hetnénk / Te ........-hetnénk.

Példa: We could ask Ann if she wants to come. Megkérdezhetnénk Annát, hogy el akar-e jönni.
Why don't we..... / Why don't you ......?
Mi miért nem .......? / Te miért nem.....?

Példa: Why don't we paint it red? Miért nem festjük pirosra?
What about......? / How about.......?
Mit szólsz ahhoz, hogy......?

Példa: What about going out this evening? Mit szólsz ahhoz, hogy ma este menjünk ki?

válaszok

Yes/Yeah.
Igen.
OK / Right / All right.
Rendben.
Good idea!
Jó ötlet.
That sounds good. / That sounds good great.
Jól hangzik. / Nagyszeruen hangzik.
Sure!    (foleg amerikai angolban)
Igen / Persze.
Sorry, I can't.
Sajnálom, nem tudok.
How about ....... instead?
Mi lenne, ha ............. helyette.

Példa: How about staying home instead? Mi lenne, ha itthon maradnánk helyette?
I'd rather (do something)
Én inkább (teszek valamit)

Példa: I'd rather go back. Én inkább visszamegyek.

2011. szeptember 24., szombat

Tizenhatodik on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?

Hogyan kell tanácsot kérni vagy adni

hogyan kell tanácsot kérni

 What do you think I should do?
Mit gondolsz, mit kéne tennem?
Can I ask your opinion about something?
Megkérdezhetem a véleményedet valamirol?
Can I ask your advice about something?
Kérhetem a tanácsodat valamivel kapcsolatban?
Do you think I should ..............?
Gondolod, hogy nekem .......... kellene?
I'm thinking of....   What do you think?
Azon gondolkodom, hogy.... Te mit gondolsz (errol)?

Példa: I'm thinking of going home right now. What do you think? Azon gondolkodom, hogy most rögtön hazamegyek. Mit gondolsz?

hogyan kell tanácsot adni

You should ........... /You ought to .........
Neked kellene ..............

Példa: You should call her. Fel kellene hívnod ?t.
If I were you ......
Ha én te lennék.../A te helyedben én ...

Példa: If I were you, I wouldn't wait till tomorrow. A te helyedben én nem várnék holnapig.
What you ought to do is ................
Amit kellene tenned, az hogy .........

Példa: What you ought to do is give him the money. Amit tenned kellene, az hogy odaadod neki a pénzt.
What you need is .................
Amire szükséged van, az ...............

Példa: What you need is a good breakfast. Amire szükséged van az egy jó reggeli.
Make sure (that) you .... 
Biztosítsd azt, hogy.../Gondoskodj arról, hogy.../Figyelj arra, hogy...
(Ezzel adj tanácsot valakinek, hogy megóvd valamilyen hiba elkövetését?l!)

Példa: Make sure you drink enough water. Figyelj arra, hogy elég vizet igyál!
The best thing is to ..............
A legjobb az, ha........

Példa: The best thing is to take lots of money. A legjobb az, ha sok pénzt viszel.

Tizenötödik on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell nemet mondani

hogyan kell határozottan nemet mondani

Definitely not!
Határozottan nem!
Of course not!
Természetesen nem! / Persze, hogy nem!
Of course I don't / won't / etc. !
Természetesen én nem/nem fogom stb.

hogyan kell nemet mondani

No.
Nem.
Not really.
Nem igazán.
I'm afraid not.
Attól tartok, nem.
(Amikor úgy gondoljuk, hogy a kérdezo nem örül a nem válasznak)

hogyan kell bizonytalan nem választ adni

I don't think so.
Nem hiszem. / Nem gondolom, hogy így van.
Probably not.
Valószínuleg nem.
I doubt it.
Kétlem.

2011. szeptember 22., csütörtök

Tizennegyedik on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell igent mondani

hogyan kell határozottan igent mondani

Definitely!
Határozottan!
Of course!
Természetesen! / Persze!

hogyan kell igent mondani

Yes.
Igen.
That's right.
Így van.
Yeah. (köznyelvi)
Igen.
I'm afraid so.
Attól tartok, igen.
(Amikor úgy gondoljuk, hogy a kérdezo nem örül az igen válasznak)

hogyan kell bizonytalan igen válasz

I think so.
Úgy gondolom. / Azt hiszem.
Probably.
Valószínuleg.
I guess so. (foleg amerikai angol)
Azt hiszem. 

2011. szeptember 21., szerda

Tizenharmadik on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell nem egyetérteni

hogyan kell udvariasan nem egyetérteni

Yes, but ......
Igen, de ......
I know, but ......
Tudom, de ....../ Igen, de ......
I take/see your opinion, but ......
Megértem a véleményed, de .....
But don't you think ..... ?
De nem gondolod, hogy .....?
I'm not so sure .....
Nem vagyok annyira biztos benne, hogy ...

hogyan kell határozottan nem egyetérteni 

No, it isn't.
Nem, nem így van.
That's not true.
Ez nem igaz.
You must be joking! (köznyelvi)
Bizonyára viccelsz!
No way! (köznyelvi)
Biztosan nem.
I can't accept that .....
Nem tudom azt elfogadni, hogy .....

Tizenkettedik on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell egyetérteni

hogyan kell tökéletesen egyetérteni

Absolutely!
Abszolút! / Teljes mértékben!
Exactly!
Pontosan!
I couldn't agree more.
Jobban már nem is érthetnék egyet.
You're telling me!
Nekem mondod!
(Amikor tudod mirol beszél, mert te is így tapasztaltad.)

The buses are always late. You're telling me! I've been standing here for an hour.
A buszok mindig késnek. Nekem mondod! Már egy órája itt szobrozok.

hogyan kell egyetérteni

Yes / Yeah.
Igen.
I know.
Tudom. / Igen. / Így van. / Tényleg.
I agree.
Egyetértek.
Right / That's right / You're right.
Így van. / Igazad van

hogyan kell egyetérteni (de nem teljesen)

I suppose so.
Úgy hiszem. (Feltételezem, hogy így van.)
I guess so.
Azt hiszem. / Úgy gondolom.

2011. szeptember 19., hétfő

Tizenegyedik on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell véleményt mondani

hogyan kell saját véleményt mondani

I think (that) ...
Azt gondolom/hiszem, hogy...
(Ez a legáltalánosabb módja a vélemény elmondásának.)
I believe (that) ...
Azt hiszem, hogy...
(Ezt hivatalos stílusban használhatjuk.)
In my opinion,...
Véleményem szerint...
(Írásban használatos.)
It seems to me (that) ...
Nekem úgy tunik, hogy...
As far as I'm concerned,...
Ami engem illet / Véleményem szerint...
If you ask me,...
Ha engem kérdezel,...
(Nem hivatalos stílusban használatos.)

hogyan kell véleményt kérdezni

What do you think about........?
Mit gondolsz ..........-ról?
(Amikor valaki általános véleményét kérdezzük valamirol.)
What do you think of........?
Mit gondolsz ..........-ról?
(Amikor szeretnénk tudni, hogy tetszik-e neki valaki/valami.)

2011. szeptember 18., vasárnap

Tizedik on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell útbaigazítani valakit

hogyan kell útbaigazítást kérni

How do I get to......?
Hogyan jutok el .......-ba?
Is there a ...... near here?
Van egy ......... a közelben?
Could / Can you tell me the way to......?
El tudná nekem mondani az utat .........-ba?
Could / Can you tell me where the ...... is?
El tudná nekem mondani, hol van a .......?
(A could udvariasabb, mint a can.)

hogyan kell útbaigazítást adni

Go straight ahead.
Menj egyenesen el?re!
Go straight on. (brit angol)
Menj egyenesen tovább!
Go straight. (amerikai angol)
Menj egyenesen!
Turn left / right.
Fordulj balra / jobbra!
Take a left / right. (amerikai angol)
Fordulj balra / jobbra!
Go past.....
Menj el ....... mellett! / Menj túl ....-on!
Keep going until you get to....
Menj addig, amíg el nem érsz a .......-hoz!
Take the second turn on your left.
Balra a másodiknál fordulj be!

2011. szeptember 17., szombat

Kilencedil on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell köszönetet mondani

hogyan kell köszönetet mondani

Amikor valaki ad nekünk valamit, vagy amikor valaki megdicsér minket.
Thank you / Thanks.
Köszönöm / Köszi.
Thank you very much/Thanks very much.
Köszönöm szépen / Köszi szépen.

- Nice dress. - Thanks very much.
- Szép ruha. - Köszi szépen.

hogyan kell köszönetet mondani, amikor valaki tett valamit értünk, vagy felajánlotta, hogy megtesz valamit

Thank you / Thanks (+for doing something).
Köszönöm / Köszi (+hogy megtettél valamit).
Thank you very much / Thanks very much.
Köszönöm szépen / Köszi szépen.
It's / That's very kind of you. (hivatalos)
Ez nagyon kedves öntol.
I really appreciate it.
Nagyra értékelem. 
(Amikor valaki sokat tett értünk.)

Thanks for helping us yesterday. I really appreciated it. Köszi, hogy segítettél nekünk tegnap. Nagyra értékeltem.

válasz a köszönetre

That's all right. / That's OK. (köznyelvi)
Rendben.
You''re welcome. (foleg amerikai angol)
Szívesen.
No problem. (köznyelvi)
Nem probléma. (=Nem okozott gondot.)
Don't mention it.
Szóra sem érdemes.
Sure. (amerikai angol)
Szívesen / Rendben / Kérlek.
(It's) my pleasure (hivatalos, foleg brit angolban)
Örömmel / Örömömre szolgál.
It was nothing. / Think nothing of it.
Semmiség.

2011. szeptember 16., péntek

Nyolcadik on-line leckeHogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell bocsánatot kérni vagy magyarázkodni

hogyan kell bocsánatot kérni kis dolog miatt

(Kisebb hiba esetén, ha például véletlenül rálépünk valakinek a lábára.)

Sorry.
Bocs.
Excuse me. (amerikai angol)
Elnézést.

hogyan kell bocsánatot kérni

(Amikor valami rosszat tettünk, vagy felzaklattunk valakit.)
Sorry.
Bocs.

I forgot your keys. Sorry. Elfelejtettem a kulcsodat. Bocsánat.
I'm sorry.
Bocs.

I'm sorry I shouted. Sajnálom, hogy kiabáltam.
I'm sorry that I wasn't there. Sajnálom, hogy nem voltam ott.
I'm sorry about the mistake. Bocsánat a hiba miatt.
I'm really sorry.
Nagyon sajnálom.
I apologize .... (hivatalos)
Bocsánatot kérek....

I apologize for being late again. Bocsánatot kérek, amiért újra elkéstem.
Apologies for.... (írásban)
Bocsánatkéréssel tartozom, amiért...

2011. szeptember 15., csütörtök

Gyakorlás 09. 15.

What was your summer like?
fast
interesting

Where did you go
I went to London
I travel to Lake Balaton
I was at home
What did you do?
I cooked a lot
I baked keks
there is
there are
I have nothing to do
I had nothing to do

Hetedik on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell panaszkodni

hogyan kell ismerosnek panaszkodni

You are always .........-ing.
Te mindig.....
(Amikor valaki folyamatosan olyat tesz, ami zavar téged.)

You are always arguing. Te mindig vitatkozol.
You never.........
Te soha.....
(Amikor valaki folyamatosan elfelejt megtenni valamit, vagy nem hajlandó megtenni valamit.)

You never agree with me. Te sohasem értesz egyet velem.
I'm sick of you (doing something).
(Amikor folyamatosan zavar minket valamilyen helyzet, vagy valakinek a viselkedése.)

I''m sick of you sleeping all day! Elegem van abból, hogy egész nap alszol!
I've had enough of you (doing something).
(Amikor már elegünk van valakinek a viselkedésébol, vagy abból, ahogy bánik velünk.)

I''ve had enough of you two. Elegem van kettotökbol.

hogyan kell panaszos levelet írni

I am writing to complain about...
Azért írok, hogy panaszt nyújtsak be ...-ról.

hogyan kell panaszkodni boltban, étteremben stb.

I am not satisfied with...
Nem vagyok megelégedve a ........-vel.
I'd like to make a complaint about...
Szeretnék panaszt tenni .......-ról.

2011. szeptember 14., szerda

Hatodik on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell engedélyt adni vagy kérni

hogyan kell megkérni valakit

Can I............?
Can I borrow your chair? Kölcsönvehetem a székedet?
It is OK/all right if I............?
Rendben van az, ha...?

It is OK if I ask for help. Rendben van az, ha segítséget kérek?
Do you mind If I............?
Nem bánod, ha én.......?

Do you mind if I open the window? Nem bánod, ha kinyitom az ablakot?

udvariasan kérni

Would you mind If I...........?
Nem bánná, ha én.....?

Would you mind if I came with you? Nem bánná, ha önnel tartanék?
Would it be OK/all right if I...........?
Rendben lenne ha én.....?

Would it be OK if I left early? Rendben lenne, ha korán mennék el?

válaszok: igen

Yes, of course.
Igen, természetesen.
Yes, sure. (köznyelvi)
Igen, persze.
Yes, that's fine.
Igen, rendben.
A do you mind if I...? és a would you mind If I...? kérdésekre adott beleegyezo válasz:
No, that's fine.
Nem, rendben.

válaszok: nem

Sorry, but...
Sajnálom, de...
No, sorry.
Sajnálom, nem.
I'm afraid...
Attól tartok....
I'd rather you didn't.
Jobb szeretném, ha nem tennéd.

2011. szeptember 13., kedd

Ötödik on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell megkérni valakit valamire

hogyan kell egy barátot megkérni

Can you............?
Can you borrow your car? Kölcsön tudod adni a kocsidat?
Will you............?
Will you buy me a pen? Vennél nekem egy tollat?

hogyen kell megkérni valakit

Could you............?
Could you give me my hat? Ide tudnád adni a kalapomat?
Would you mind.........?
Would you mind giving this to him? Nem bánná ezt odaadni neki? (Megkérhetném, hogy ezt odaadja neki?)

hogyan kell udvariasan kérni

Do you think you could............?
Do you think you could check it again? Gondolja, hogy ellenőrizni tudná még egyszer?

válaszok

OK / All right.
Rendben.
Yes, sure.
Igen, persze.
Certainly. (hivatalos)
Természetesen.
Sorry, but....
Sajnálom, de...
I can't really.
Nem igazán tudom (megtenni).
I'm afraid...
Attól tartok....

2011. szeptember 12., hétfő

Negyedik on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell elhívni vagy meghívni valakit valahova

hogyan kell barátot meghívni

Do you want to............?
Akarsz..................?

Do you want to come to the party? Akarsz jönni a buliba?

hogyan kell meghívni valakit

Would you like to............?
Szeretnél...............?

Would you like to go out for dinner sometime? Eljönnél valamikor vacsorázni?

válaszok

Yes, I'd like that.
Igen, szeretnék.
That sounds great!
Nagyszer?en hangzik!
Yes, OK.
Igen, rendben.
Sorry, I can't.
Sajnálom, nem tudok.
Sorry, but I'm going to.......... on Sunday.
Sajnálom, de .........-re megyek vasárnap.
Thanks for asking me, but.......
Köszönöm, hogy megkérdezted, de........

2011. szeptember 11., vasárnap

Harmadik on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell bemutatkozni vagy bemutatni másokat

hogyan kell bemutatkozni

Hello, I'm .....
Üdvözlöm, én ...... vagyok.
Hello, my name's .....
Üdvözlöm, az én nevem ......

hogyan kell bemutatni valaki mást

This is .....
Ez ...... / ? ....
Have you met ..... ?
Találkoztál már ...... ?
Do you know ..... ?
Ismered ......?
I'd like you to meet ..... ?
Szeretném, ha megismerné ......?
(Hivatalos helyzetekben, pl. munkahelyen használhatjuk.)

hogyan kell elso találkozáskor mondjuk

Nice to meet you.
Nagyon örülök (hogy találkoztunk).
Pleased to meet you.
Nagyon örülök (hogy találkoztunk).
How do you do?
Hogy van? (Ugyanezt kell rá válaszolni.)
(Ez nagyon hivatalosnak számít és nem gyakran használják.)

2011. szeptember 10., szombat

English tests online

Játékok, tesztek, gyakorló feladatlapok...

Mingoville

Hát ez aranyos!
Játékos angol nyelvtanulás gyerekeknek, és játszani szerető felnőtteknek. Ingyenes, és vicces.

BBC enlish learning

Na rátaláltam egy hír-nyelvtanyító oldalra ITT. Még messze van, hogy használhassam, de novemberben már biztos hasznos lesz.

Második on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell köszönni búcsúzáskor

hogyan kell köszönni búcsúzáskor barátnak, akivel hamarosan találkozunk

See you.
Viszlát.
See you later. / See you soon.
Viszlát nemsokára / hamarosan.
See you tomorrow/next week etc.
Viszlát holnap / jövo héten stb.

hogyan kell köszönni búcsúzáskor barátnak, akivel ritkán találkozunk

See you sometime.
Viszlát valamikor.
See you around.
Viszlát valamikor.
Take care.
Vigyázz magadra!

hogyan kell köszönni búcsúzáskor a nap végén elbúcsúzáskor

Goodnight.
Jó éjszakát!
Night.
Jó éjt!

hogyan kell köszönni búcsúzáskor elbúcsúzás, ha mennünk kell

I'd better be going. (köznyelvi)
Jobb, ha megyek.
I must go. (brit)
Mennem kell.
I'd better be off. (brit köznyelvi)
Jobb, ha megyek.
I've got to go. (foleg brit)
Mennem kell.
I have to go. (amerikai)
Mennem kell.
I'm afraid I have to leave now. (hivatalos stílus)
Attól tartok, most már mennem kell.

hogyan kell köszönni búcsúzáskor hivatalos/nagyon udvarias elköszönés

Goodbye.
Viszontlátásra!
It was nice meeting you / talking to you. 
Örültem a találkozásnak / beszélgetésnek.

Első on-line lecke


Hogyan mondjuk angolul ?­

Hogyan kell köszönni találkozáskor

hogyan kell köszönni elso találkozáskor

Akkor mondjuk ezt, amikor elso alkalommal mutatnak be minket valakinek:
Nice to meet you.
Nagyon örülök (hogy találkoztunk.)
Pleased to meet you.
Nagyon örülök (hogy találkoztunk.)

 hogyan kell köszönni ismerosnek, barátnak

Hello!
Helló!
Hi!
Szia!
Morning!
Reggelt! (Reggeli találkozáskor használjuk.)

udvarias, hivatalos, üzleti köszönés

Hello !
Helló!
Good morning!
Jó reggelt! (déli 12 óra elott)
Good afternoon!
Jó napot! (Jó délutánt!) (déli 12 óra és 18 óra között)
Good evening! 
Jó estét! (18 óra után)
Megkaptam az első leckét a www.angolnyelvtan.info oldalról. :)